2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORYANTASYON PROGRAMI

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Yüksekokulumuz Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü ile Spor Yöneticiliği Bölümlerine  yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize yönelik  Öğr. Gör. Sibel TETİK ve Arş. Gör. Fatma TOKAT tarafından hazırlanan ve Yüksekokul Sekreteri Turan KARİP, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eser AĞGÖN, Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN ve Yüksekokulumuz  Öğretim Elemanlarınında katılımıyla Eğitim Fakültesi Mavi Salonda bir oryantasyon programı düzenlendi. Yapılan programda öğrencilerimize  Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz hakkında detaylı bilgiler verildi.