BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖZEL YETENEK ASIL VE YEDEK KESİN KAYIT TARİHLERİ

a.)        Kazanan adayların kesin kayıtları Yüksekokulumuzun Öğrenci İşleri Birimi tarafından  1-7 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen bu süre içerisinde kayıt yaptırmayan adayların sağlık raporu dâhil hiçbir mazereti kabul edilmez.

b.)       Kesin kayıtlar sonunda boş kontenjan sayıları 08.09.2016 tarihinde Yüksekokulumuzun web sayfasından (besyo.erzincan.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

c.)     2016–2017 öğretim yılı için yapılan Özel Yetenek Sınavıyla asıl listeden kazandığı halde kayıt yaptırmayanların yerine yerleştirilecek yedek liste adaylarının kesin kayıtları 09 Eylül 2016 tarihinde yapılacaktır.

d.)       Yedek listeden yerleştirmeye hak kazanan adaylar başvurularını şahsen yapmaları gerekmektedir. Adayların posta yoluyla veya başkası tarafından yapılacak kayıtları dikkate alınmayacaktır.

e.)        Yedek adayların yerleştirilmesi aşağıdaki sıralama önceliğine göre yapılır;

*          Yedek adaylar YP puanlarına göre öncelikle ilgili branş yedek kontenjanından yerleştirme yapılır.

*          Kontenjan dolmaması durumunda, diğer branşlardan ilgili kontenjanın ait olduğu cinsiyete göre YP puanı en yüksek olan adaydan başlanarak yerleştirme yapılır.

*          Bu durumların haricinde kontenjan yine dolmamış veya ilgili cinsiyetten yedek aday bulunmadığı durumda ise diğer cinsiyetten genel YP puanına göre yerleşemeyen en yüksek puan alan adaydan başlanarak yerleştirme yapılır.

1.)     Adayın mezun olduğu orta öğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (*)(**)

2.)    6 adet (4,5 cm x 6 cm boyutunda) vesikalık fotoğraf

3.)    Nüfus cüzdanı fotokopisi (Noter onayına gerek yoktur.)

4.)    Tam teşekküllü hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporu

(*)       İlgili belgelerin noter onaylı suretleri ile aslının aynıdır suretleri kabul edilmez.

(**)     Diplomasını kayıp edenler, mezun olduğu ortaöğretim kurumundan “diplomasını kaybedenlere mahsus belge” ile kayıt yaptırabilir.