TARİHÇE

         Yüksekokulumuz, 08.03.2012 tarih ve 28227 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/2731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Üniversitemizin teklifi ile 05.12.2012 tarihli  Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda görüşülmüş olup 2547 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Bölümü açılması uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 15.08.2013 tarihli onayı  ile Yüksekokulumuzun 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılında Spor Yöneticiliği Bölümüne  ÖSYM Ek Yerleştirme ile 41 Öğrenci yerleştirilmiş olup; 31 öğrenci kayıt yaptırarak Eğitim Öğretime başlanılmıştır.