ÜNİVERSİTEMİZ YÖNERGELERİ VE UYGULAMA ESASLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ