ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI myazici@erzincan.edu.tr (0 446) 220 00 24-42427
Spor Yöneticiliği Bölüm Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN ycakmak@erzincan.edu.tr (0 446) 220 00 24-42418
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Koordinatörü Arş. Gör. Duygu SEVİNÇ dsevinc@erzincan.edu.tr (0 446) 220 00 24-42380