BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

 

 1. YARIYIL

 

Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2)

Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

 

Ders kitabı:

 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimine Giriş, Ali Niyazi İnal, Selçuk Üniversitesi, Konya, 1999
 • Physical Activity Sciences, C. Bouchard, B. McPherson, A.W. Taylor, Human Kinetics Books, Champaign, 1991.
 • Physical Education and Sport A Contemporary Introduction, A. Lumpkin, Second Edition, Times Mirror/Mosby College Publishing, St-Louis, 1991.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Spor Bilimlerine Giriş, N. Mirzeoğlu,  Spor Yayınevi, Ankara, 2011.

 

Genel Jimnastik (1-2-2)

Tanım, tarihçe, temel duruşlar, dizilişler, alan kullanımı, ritimli sekmeler, sıçramalar, dönüşler, geçiş ve bağlantılar, aletli ve aletsiz hareketler, piramitler, kural bilgileri. Gösteri yürüyüşleri, düzen, ritim, atlama ipi, jimnastik sopası, lobut yer minderi alıştırmaları, kural bilgileri ve öğretim becerileri.

 

Ders Kitabı:

 • Serbest Cimnastik, Ergün Şengül, Bağırgan Yayınevi, Sporsal Uygulama Dizisi 5, 2. Baskı, Ankara,1996.
 • Exercises de Gymnastıque, B. Eric, V. Jean, Paris, 1993

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Artistik Cimnastik Öğretim Yöntemleri, S. Suveren  Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1999.

 

İnsan Anatomisi ve Kinesiyolojisi  (4-0-4)

İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar, sistemler ve hareket sisteminin yapıları, anatomik terimler ve kavramlar, düzlemler, eksenler, baş, boyun, gövde, üst ve alt kısımların hareketleri ve harekete katılan kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları, meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri.

 

 

Ders Kitabı:

 • İnsan Anatomisi ve Kineziyoloji, Haydar A. DemirelNazan S. Koşar,  Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2001.
 • Spor Anatomisi, N. Şimşek Cankur, Oğuz Kanbir, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Spor Anatomisi, Şimşek Cankur, Oğuz Kanbir, Ekin Kitabevi Yayınları, 2.Baskı, Bursa, 2013.
 • Egzersiz Anatomisi, Pat Monocchia (Çeviri: Serpil Aras), Arkadaş Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2010.
 • Kinesiology and Applied Anatomy: The Science of Human Movement, Philip J. Rasch, Lea & Febiger, 7 Sub Edition, 1993.
 • Manual of Structural Kinesiology, R .T. Floyd, Clem Thompson, McGraw-Hill, 18 Edition, July 12, 2011.

 

Basketbol (2-2-3)

Basketbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Basketbol Teknik-Taktik Antrenman, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 7. Baskı, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Basketbol, Hikmet Aracı, Nobel Yayınevi, 1. Baskı, 2006.
 • Basketbolda Kondisyon, Uğur Dündar, Nobel Yayınevi, 2. Baskı, 2004.
 • Basketbolda Kondisyon Antrenmanı, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 4. Baskı, 2010.

 

Yüzme* (2-2-3)

Yüzmenin tarihçesi. Suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest, sırt üstü, kurbağalama, yan makas, çıkış ve dönüş teknikleri.

 

Ders Kitabı:

 • Yüzme Sporu El Kitabı, Süha Tokman, Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Temel Yüzme, Ahmet Bozdoğan, İlpress Yayınevi, 2003.
 • Yüzme Öğretmeni El Kitabı, GSGM Yüzme Atlama ve Sutopu Federasyonu, 1987.
 • Teaching Swimming and Water Safety, John, Harmer, Sarie Lowden, Kirk Marks, AUSTWIM Inc., 2001.

 

Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

Ders kitabı:

 • Üniversiteler İçin Türkçe I Yazılı Anlatım, Ali Yakıcı, Mustafa Yücel, Mehmet Doğan, Veli Savaş Yelok, (Editör: Mehmet Doğan), Gazi Kitabevi, Ankara, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yazılı ve Sözlü Anlatım, Şerif Aktaş, Akçağ Yayınevi, Ankara,  2002.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)     

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

Ders Kitabı:

 • Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, E. Semih Yalçın, Selçuk Duman, Emine Erdoğan Özünlü, Taner Aslan, Sedef Bulut,  Şennur Şenel, Nuray Kılağız, İsmail Özer, İsmet Türkmen, İlhan Aksoy, Ayşe Aydın, Berikan Yayınevi, Ankara, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yahya Akyüz, Gülnihal Bozkurt, İhsan Güneş, Utkan Kocatürk, Ayraç Yayınları, 2007.

 

Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

 

Ders kitabı:

 • Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Servet Özdemir, H. İbrahim Yalın, Nobel Dağıtım, Ankara, 2003.
 • Eğitim Bilimlerine Giriş, Mehmet Taşpınar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Eğitim Bilimine Giriş, İ.Ethem Başaran, Ekinoks Yayınları, Ankara, 2007.

 

 1. YARIYIL

Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım (1-2-2)

Sağlık bilgisinin tanımı, amacı, sağlıkla ilgili gelişmeler, enfeksiyonel ve ölümcül hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam tarzını geliştirmekle ilgili metodlar, hijyen, çevre koşulları, çocuklar ve gençler için zararlı alışkanlıklar ve etkileri, çocuk ve gençlerde sık görülen spor yaralanmaları ve korunma yolları. İlkyardım, tanımı, amacı, acil durumlarda kara verme, pansuman ve bandajlama, taşıma,  solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme, tıkanma ve boğulma, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, dolaşım sistemi sorunları, omurga travmaları, yabancı cisim batmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilkyardım.

 

Ders Kitabı:

 • İlk Yardım El Kitabı, Türkiye Kızılay Derneği, Yorum Matbaacılık, 5. Basım, Ankara, 2008.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • İlk Yardım, Bikem Süzen, Hacer İnan, Kelebek Matbaacılık, İstanbul, 2005.
 • Sporcu Sağlığı ve Spor Yaralanmaları, Emin Ergen, Rüştü Güner, Ali Murat Zergeroğlu, Bülent Ulkar, Burak Kunduracıoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.
 • Sporda Sağlık Bilinci ve İlk Yardım, Oğuz Kanbir, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001.
 • Sık Karşılaşılan Spor Yaralanmaları ve İlk Müdahale, Emre Ak, Yaşar Salcı, Leyla Yılmaz, Feza Korkusuz, ÖDTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, 1.Basım, Ankara, 2007.

 

Artistik Jimnastik (1-2-2)

Tanım, tarihçe, yarışma aletlerinde erkekler için: yer, paralel, barfiks, halka kulplu beygir atlama; Bayanlar için: yer, asimetrik paralel, denge, atlama aletleri ve bunlarla yapılan temel beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • 19 Mayıs Gösterileri, Hikmet Aracı, Nobel Yayınevi, 2. Baskı, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Tören Kutlama ve Saha İçi Gösteri Teknikleri, Caner Onay, Nobel Akademik Yayıncılık, 1. Baskı, 2004.
 • Cimnastik Gösterileri Örnek Programları, Okul İçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü Yayınları No: 6, Ankara, 1974.

 

Atletizm (2-2-3)

Koşu, atma, atmaların temel teknik, yarışma kural ve becerileri, dekatlon-pentatlon ve heplatlon gibi çoklu yarışmaların kural, bilgi ve becerileri.

 

 

Ders Kitabı:

 • Atletizm Koşular, Atmalar, Atlamalar, Metin Demir, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2008.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Atletizm Öğretimi, Ali Demirci, Nobel Yayıncılık, 2. Baskı, Mart 2013.

 

Doğa Sporları* (1-2-2)

Doğa ortamında yaşama uyum sağlama, güvenli hareket bilgi ve becerisi. Bu bilgi ve becerilerin seçilecek bir doğa sporunda uygulanması(Trekking, Orienteering, Dağcılık, Mağaracılık, Kano, Rafting, İzcilik, Yelken).

 

Ders Kitabı:

 • Yüksekler Yeni Başlayanlar İçin Dağcılık, Özge Buzbaş, Büke Yayınları, 2002.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Her Yönüyle Dağcılık ve Tırmanış Kitabı, Tony Lourens, Alfa Yayınları, 2010.
 • Kış Dağcılığı Teknik ve Taktikler, Tunç Fındık, Akut Yayınları Yayın No: 7, 2009.

 

Türkçe II: Sözlü Anlatım (2-0-2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

Ders Kitabı:

 • Üniversiteler İçin Türkçe-2 Sözlü Anlatım, Ali Yakıcı, Mustafa Yücel, Veli Savaş Yelok, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yazılı ve Sözlü Anlatım, Şerif Aktaş, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2002

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)  

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

 

 

Ders Kitabı:

 • Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, E. Semih Yalçın, Selçuk Duman, Emine Erdoğan Özünlü, Taner Aslan, Sedef Bulut,  Şennur Şenel, Nuray Kılağız, İsmail Özer, İsmet Türkmen, İlhan Aksoy, Ayşe Aydın, Berikan Yayınevi, Ankara, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yahya Akyüz, Gülnihal Bozkurt, İhsan Güneş, Utkan Kocatürk, Ayraç Yayınları, 2007.

 

Temel Müzik Eğitimi (1-2-2)

Eğitimde müziğin rolü ve içeriği, temel müzik bilgileri, nota yazmanın doğası ve amacı, çalgı ve ses eğitimine giriş, toplu çalma ve söyleme, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme okuma ve yazma çalışmaları. Okul ve kamp marşları, İstiklal marşı, yürüyüş temposunda marşlar, ritim ve hareket alıştırmaları, tempo tutma, marş söyleme ve yönetme, harekete eşlik.

 

Ders Kitabı:

 • Türk Dersleri, Zeki Yılmaz, İstanbul, 1988.
 • Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri, İsmail Hakkı Özkan, İstanbul, 1990.

 

Yardımcı Kaynaklar

 • Solfej, Muammer Sun, Sun Yayınevi, Ankara, 2006.
 • Müziksel İşitme Okuma, Ülkü Özgür, Salih Aydoğan, Gazi Kitapevi, Ankara, 2009.

 

Eğitim Psikolojisi (3-0-3)

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

 

Ders Kitabı:

 • Eğitim Psikolojisi, M. Engin Deniz, Maya Akademi, Ankara, 2010.
 • Eğitim Psikolojisi, Alim Kaya, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2010.
 • Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Nuray Senemoğlu, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2009.

 

Yardımcı Kitaplar

 • Gelişim ve Öğrenme, Kurtman Ersanlı, Ersin Uzman, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2004.

 

III. YARIYIL

Egzersiz Fizyolojisi (2-2-3)

İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku organlar ve sistemlerin yapı ve fonksiyonları, eğzersizde insan organizmasının enerji kaynakları ve sportif aktivitelerle ilişkisi, yorgunluk ve toparlanma, egzersize metabolik ve hormonal cevaplar, antrenmanın fizyolojik temelleri, kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarında ortaya çıkan akut ve kronik uyumlar, egzersizde cinsiyet farkı, yükselti, sıcak ve soğuk ortamda egzersiz, egzersiz fizyolojisinde temel laboratuvar uygulamaları ve performansın değerlendirilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, Mehmet Günay, Kemal Tamer, İbrahim Cicioğlu, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 2005.
 • The Physiological Basis Of Physical Education and Athletics, E.L. Fox, R.W. Bowers, M.L. Foss, Saunders College Publ.Com., New York, 1988.

 

Yardımcı Kaynaklar

 • Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, G. Tiryaki Sönmez, Ata Ofset Matbaacılık, Bolu, 2002.
 • Testing of High-Performance Athlete. Human Kinetics Books, Mac Dougal J. Duncan, Wenger Howard A, Howard J. Green, Physiological Champaign, Illionis, 1990.

 

Ritm Eğitimi ve Dans (1-2-2)

Ritm ve dansla ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritmi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritm, melodi ve müzik seçimi, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar, kompozisyonlar.

 

Ders Kitabı:

 • Sportif Ritmik Cimnastik, Arzu Karaali Konter, İnkılap Yayınevi, 1998.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Sportif Ritmik Cimnastik, Filiz Doğan, Figen Altay, Ünal Ofset, Ankara, 1996.

 

Hentbol (2-2-3)

Hentbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Hentbol Teknik-Taktik, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 7. Baskı, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Hentbol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Hentbolda Antrenman, Tanju Bağırgan, Set Ofset, Ankara, 1990.
 • Hentbolda Kaleci Teknik-Taktik-Kondüsyon, Ferudun Dorak, Saray Yayınları, İzmir, 1994.

 

Bilgisayar I (2-2-3)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

 

 

Ders kitabı:

 • Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Hasan Çelebi Bal, Hasan Çelebi Bal Yayınevi ve Dağıtım, Ankara 2005,
 • Temel Bilgisayar Teknolojisi ve Uygulaması,İ. Bülbül, Küçükali, A.M. Sarıtiken Ankara, 2002.
 • Bilgisayar Bilimleri, H. Çakır, M.A. Göksel, Ankara, 2003.

 

Yabancı Dil I (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

 

Ders kitabı:

 • Full Steam Ahead, Nilgün Yorgancı, Gül Keskil, (Editör: Prof. Dr. A.Vahit Çakır), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 8. Baskı, Ankara, 2010.
 • Rapid Review of English Grammar, Jean Praninkskas, Second Edition, United States of America, 1975.

 

Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

 

Ders Kitabı:

 • Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ahmet Doğanay, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2013.
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri, Çiğdem Hürsen, Hüseyin Uzunboylu, Pegem Yayınevi, Ankara, 2011.

 

Yardımcı Kaynaklar

 • Öğretim İlke ve Yöntemleri ‘Öğretme Sanatı’, Özcan Demirel, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2009.
 • Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri, Ahmet Çöndü, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004.

 

GK Seçmeli I (2-0-2)

Yaşam Boyu Spor (2-0-2)

Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi. Yaşam boyu spor aktivitelerinin tanımı (Jogging, yürüyüşler, yüzme, bisiklet) ve uygulaması.

 

Ders Kitabı:

 • Yaşam Boyu Spor, Erdal Zorba, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yaşam Boyu Spor, Rasim Kale, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2002.
 • Herkes İçin Spor/Vücut Geliştirme Fitness ve Formda Kalma, Erol Uğur, Özer Baysaling, İlpress Basım ve Yayın, İstanbul, 2000.

 

Sporda Fair-Play Eğitimi (2-0-2)

Fair Play anlayışının tarihsel gelişimi, Fair Play’in kapsamı ve ilkeleri, Karşı karşıya olduğu problemler, Fair Play’i geliştirme çabaları ve perspektifleri, Okul beden eğitiminde Fair Play eğitimi ve uygulamaları, Amatör ve profesyonel sporda Fair Play anlayışı, Sporcuların Fair Play’e uygun davranma ve davranmama nedenleri, Türkiye’de Fair Play’e yönelik çalışmalar.

 

Ders Kitabı:

 • Fair Play Spor Yönetim ve Organizasyonlarında Etik Yaklaşımlar, Erdoğan Arıpınar, Bilge Donuk, Ötüken Neşriyat, 2011.

Yardımcı Kaynaklar

 • Spor Ahlakı ve Sorunları, Mehmet Şahin, Evrensel Basım Yayın, 2009.
 • Fair Play, Erdoğan Arıpınar, Bilge Donuk, Ötüken Neşriyat, 2011.

 

Sporcu Beslenmesi (2-0-2)

Kavramlar ve tanımlar, tarihsel süreç içerisinde beslenme–spor ilişkisi, sporcu beslenmesinin anlamı ve önemi, sporda enerji gereksinimi ve oluşumu, temel besin öğeleri ve sporda kullanımı, beslenmeye dayalı ergojenik yardımcılar, antrenman ve yarışma dönemlerinde branşa özgü beslenme ilkeleri.

 

Ders Kitabı:

 • Spor ve Beslenme, Ziyanur Güneş, Nobel Yayın Dağıtım, 6. Baskı, Ankara, 2012.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Egzersiz ve Spor Performansı İçin Beslenme, Gülden Köksal, Hatipoğlu Basım Yayın, 1. Baskı, Ankara, 2010.
 • Egzersiz ve Spor Yapanlar İçin Beslenme, Gülgün Ersoy, Nobel Yayın Dağıtım, 5. Baskı, Ankara, 2012.
 • The Complete Guide to Sports Nutrition, Anita Bean, A&C Black Publishers Ltd., 6th Edition, 2009.

 

Rekreasyon (2-0-2)

Zaman, boş zaman ve rekreasyon kavramları, analizleri, rekreasyon eğitimi, yönetimi, rekreasyon liderliği, Türkiye’de ve Dünyada rekreasyonel durum ve rekreasyonel katılımda etken olan faktörler, boş zaman ve sporda istihdam. işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

 

Ders Kitabı:

 • Rekreasyon “Boş Zamanları Değerlendirme”, Suat Karaküçük, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005.
 • Rekreasyon, Boş Zamanları Değerlendirme, Şükran Kılbaş Köktaş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004.
 • Tembellik Hakkı, P. Lafarge,  5. Baskı, (Çev. V. Günyol), Telos Yayınları, İstanbul, 1993.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Sosyolojik Açıdan Boş Zamanların Değerlendirilmesi, Mahmut Tezcan, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, Ankara, 1982.

 

Grup Dinamiği ve Liderlik (2-0-2)

Grup ve grup süreçlerinin tanımı ve kapsamı, grup süreçlerinde temel konular, grup süreçleri ve örgütsel davranış, liderliğin anlamı ve kapsamı, başlıca liderlik kuramları ve yaklaşımları.

 

Ders Kitabı :

 • Eğitimsel Liderlik, Vehbi Çelik, Pegem Yayımevi, 2011, Ankara.
 • Etkili Liderlik Eğitimi, Thomas Gordon, Profil Yayıncılık, İstanbul, 2013.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Sporda Grup Dinamiği ve Liderlik, Bilal Çoban, Zeki Çoşkuner, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2006.

 

MB Seçmeli I (2-0-2)

 

Sporda Yetenek Seçimi ve İlkeleri (2-0-2)

Yetenek ve yatkınlık kavramının tanımı, yetenek seçimi ve araştırmasına yönelik ön şartlar, bireysel ve takım sporlarında yetenek seçimi ilkeleri, uygulama örnekleri, bilimsel ve uygulama alanındaki deneyim birikimleri, yetenek seçimi için çağdaş model örneklerin değişik örneklemeleri.

 

Ders Kitabı :                                                                                                                    

 • Sporda Yetenek Beceri ve Performans Testleri, Adnan Kamar, Nobel yayıncılık, Ankara, 2005.

 

Spor Masajı (2-0-2)

Masajın tanımı, tarihi gelişimi, önemi, kullanılan malzemeler, masajın endikasyonları ve kontraendikasyonları, masaj çeşitleri, yarışma ve antrenman masajları, masajın genel ilkeleri, masaj manipülasyonları ve vücut bölgelerine göre masaj uygulamaları.

 

Ders Kitabı:

 • Klasik Masaj, Oğuz Kanbir, Ekin Kitapevi, Bursa, 1998.
 • Spor Masaji. Meral Hazır, Ankara: Bağırgan Yayınları, 2001.
 • Masaj, (Klasik Masaj,Spor Masajı, Spor Yaralanmaları), Nejdet Tuna, Nobel Tıp Kitabevi, 3. Baskı, İstanbul, 1986.

 

Spor Psikolojisi (2-0-2)

Tanımı, temel kavramları, amacı, gelişimi ve günümüzdeki çalışma, alanları, sporda performansı etkileyen bilişsel, duyuşsal ve kişilik faktörleri, psikolojik antrenman, yarışma, sporda grup dinamiği ve dinamik.

 

 

Ders Kitabı:

 • Spor Psikolojisi, Emin Kuru, Gazi Basımevi, Ankara, 2000.
 • Spor Psikolojisi El Kitabı, Erkunt Konter, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Uygulamalı Spor Psikolojisi, H. Can İkizler, Alfa Yayınları, İstanbul 1994.
 • Spor Psikolojisine Giriş, Kemal Nuri Özerkan, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004.

 

Spor Sosyolojisi (2-0-2)

Sosyolojinin temel kavramlarının sporla ilişkisi, sporcu, spor kulüpleri, her türlü sportif birimler, olay ve olguların sportif aktivitelerdeki görünümleri, toplum hayatı içinde kendini gösteren ve sürekli kılan spor olgusunun toplumun diğer kurumlarıyla ilişkisinin anlaşılması, spor ve kültür, spor ve nüfus yapısı, spor ve toplum, spor ve eğitim, spor ve ekonomik hayat, sporda sapma ve şiddet, spor ve medya, popüler kültür ve spor, spor endüstrisi, spor ve siyaset, sporun tarihi açıdan kurumlaşması, sporda amatörlük ve profesyonellik konuları incelenecektir.

 

Ders Kitabı:

 • Sosyoloji ve Spor, A. Azmi Yetim, Berikan Yayınevi, Ankara, 2011.
 • Spor Sosyolojisi ve Uygulamalı Spor Sosyolojisine Giriş, Birol Doğan, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2007.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Contemporary Issues in Sociology of Sport, Andrew Yiannakis, Merrill Melnick, Human Kinetics, 2001.
 • Sosyolojik Açıdan Spor, Mustafa E. Erkal, Der Yayınları, İstanbul, 1998.

 

Spor ve Çevre (2-0-2)

Ekoloji ve çevre bilimi, ekolojinin konulara yaklaşımı, ekolojinin temel kavramları, eko sistem, ekolojik sorunlar, Dünyada ve Türkiye’de çevre korumacılık, çevre politikaları ile spor- çevre ilişkisi.

 

Ders Kitabı:

 • Çevre Bilimi, Mustafa Aydoğdu, Anı Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara, 2001.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Çevre ve Ekoloji, Fikret Berkes, Mine Kışlalıoğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2010.
 • Sosyal Çevre Spor İlişkileri Teori ve Elit Sporculara İlişkin Bir Uygulama, Ertan Kılcıgil, Bağırgan Yayınevi, Ankara, 1998.

 

Sporda Veri Toplama ve Analiz Teknikleri (2-0-2)

Sporda veri toplama çeşitleri ve araçları, verilerin sınıflandırılması, merkezi ve yaygınlık ölçüleri, grafik çizimi, normal dağılım, normal dağılım fonksiyonu, hipotez kavramı ve testler ile parametrik ve parametrik olmayan bazı testlerin kullanım becerilerini kazanmaları ve bu bilgileri paket program kullanarak spor bilimleri alanına uygulamaları amaçlanmaktadır.

 

Ders Kitabı:

 • SPSS 15.0 Veri Analizi, Erman Eymen, İstatistik Merkezi,2007.

 

 1. YARIYIL

Antrenman Bilgisi                                                                                                                    (2-2-3)

Antrenman kavramı, antrenman temel ve yardımcı ilkeleri, biyomotor yetenekler ve çocuklarda geliştirilmesi, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, sporda yetenek seçimi.

 

Ders Kitabı:

 • Antrenman Bilgisi, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 8. Baskı, Ankara, 2012.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Antrenman Teorisi, Uğur Dündar, Nobel Yayın Dağıtım, 8. Baskı, Ankara, 2012.

Futbol* (2-2-3)

Futbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Futbolda Eğitim ve Öğretim, Ali Niyazi İnal, Nobel Akademik Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara, 2013.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Futbol- Genel Kuramsal Bir Çerçeve ve Teknik ve Temel Taktik Öğretim, İsmail Topkaya, Ata Tekin, Nobel Yayın, 1. Baskı, Ankara, 2005.
 • Futbol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Futbolda Kaleci, Süleyman Murat Yıldız, Nobel Yayın, 1. Baskı, Ankara, 2002.

 

Halk Oyunları (2-2-3)

Halk Oyunlarının tarihçesi, çeşitli yörelerin Halk Oyunlarından örnekler, halk oyunlarının yaygınlaştırılması.

 

Ders Kitabı:

 • Dans ve Halk Dansları, M. Tekin Koçkar, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 1999.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Ankara halk oyunları ve türküleri. Nota kitabı, Hüseyin Şimşek, Necmettin Palacı, Vekam Yayınevi, Ankara, 2001.

Bilgisayar II (2-2-3)             

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Hasan Çelebi Bal, Hasan Çelebi Bal Yayınevi ve Dağıtım, Ankara 2005.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Temel Bilgisayar Teknolojisi ve Uygulaması, H.İ. Bülbül, Küçükali, A.M. Sarıtiken Ankara, 2002.
 • Bilgisayar Bilimleri, H. Çakır, M.A. Göksel, Ankara, 2003.

 

 Yabancı Dil II  (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

 

Ders kitabı:

 • Full Steam Ahead, Nilgün Yorgancı, Gül Keskil, (Editör: Prof. Dr. A.Vahit Çakır), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 8. Baskı, Ankara, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Rapid Review of English Grammar, Jean Praninkskas, Second Edition, United States of America, 1975.

 

Özel Eğitim* (2-0-2)

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

 

Ders Kitabı :

 • Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler Ve Özel Eğitim, İbrahim H. Diken, Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş, Ayşegül Ataman, Gündüz Yayıncılık, Ankara, 2003.
 • Sınıfta Davranış Yönetimi: Uygulamalı Davranış Analizi, Mehmet Özyürek, Karatepe Yayınları, Ankara, 1996.

 

Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

 

Ders Kitabı :

 • Ölçekleme teknikleri, M. Fuat Turgut, Yaşar Baykul,  Meteksan Anonim Şirketi,  Ankara, 1992.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Halil Tekin, Yargı Yayınevi, Ankara, 2000.
 • Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme, Şeref Tan, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2009.

 

A Seçmeli I (2-2-3)

 

Voleybol (2-2-3)

Voleybolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Voleybol, Hikmet Aracı, Nobel Yayın, 1. Baskı, Ankara, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Voleybol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Voleybolda Taktik, Hakkı Harmandar, Çetin Özdilek, Kubilay Çimen, Nobel Yayın, Ankara, 2. Baskı, 2003.
 • Voleybol Teknik, Mehmet Vurat, Bağırgan Yayınevi, Ankara, 2000.
 • Volleyball Drill Book: Game Action Drills, Bob, Bertucci, McGraw-Hill, 1 edition 1992.
 • Voleybol Teknik Taktik Kondisyon, Ümit Urartu, İnkılap Kitabevi, 2006.

 

Yüzme  (2-2-3)

Yüzmenin tarihçesi. Suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest, sırt üstü, kurbağalama, yan makas, çıkış ve dönüş teknikleri.

 

Ders Kitabı:

 • Yüzme Sporu El Kitabı, Süha Tokman, Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Temel Yüzme, Ahmet Bozdoğan, İlpress Yayınevi, 2003.
 • Yüzme Öğretmeni El Kitabı, GSGM Yüzme Atlama ve Sutopu Federasyonu, Ankara, 1987.
 • Teaching Swimming and Water Safety, John, Harmer, Sarie Lowden, Kirk Marks, AUSTWIM Inc., 2001.

 

Badminton (2-2-3)

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

 

 

Ders Kitabı:

 • Okullarda ve Kulüplerde Badminton (Taktik ve Teorik Öğretim), Rasim Kale, Nobel Yayın Dağıtım, 1. Baskı, İstanbul, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Her Yönüyle Badminton, İrfan Gülmez, Nüve Yayınları, Ankara, 2007.
 • Badminton Temel Teknikleri ve Öğretimi, Selma Salman, Melih Nuri Salman, Onay Ajans, Ankara, 1994.

 

Hentbol (2-2-3)

Hentbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Hentbol Teknik-Taktik, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 7. Baskı, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Hentbol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Hentbolda Antrenman, Tanju Bağırgan, Set Ofset, Ankara, 1990.
 • Hentbolda Kaleci Teknik-Taktik-Kondüsyon, Ferudun Dorak, Saray Yayınları, İzmir, 1994

 

Tenis  (2-2-3)

Temel Teknikler, Taktik ve Kondisyon çalışmaları.

 

Ders Kitabı:

 • Tenise Başlarken, Öğretmenin El Kitabı, Türkiye Tenis Federasyonu Eğitim Yayını No: 1 Ankara,1999.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Karşılaşma Tenisi, Brett C. Schwartz, Chris A. Dazet (Çeviri: Eda Tüzemen), Bağırgan Yayımevi, Ankara, 2005.
 • Adam Tenis, Clarence Jones, (Çeviren: İnci Asena), Adam, 1984.

 

Kayak (2-2-3)

Kayak Sporunun tanımı, tarihçesi, fizyolojik etkileri, bilimsel prensipleri, yarışma ve güvenlik kuralları ile temel beceriler (Kullanılacak uygun malzemelerin seçimi kar sabanı, düz kayma, dönüşler ve slalom kayışlar ve kapı tanıma ve kapı geçişler).

 

Ders Kitabı:

 • Karlarla Dans Kayak, Yavuz Tanyeri, Heyamola Yayınları/Eğitim Dizisi, İstanbul 2010.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Kayaklı Koşu Antrenman Bilgisi, Ebru Çetin, İmdat Yarim, Gazi Kitabevi, Ankara 2006.
 • Adam Kayak, Salih Kurdakul, Adam Yayınevi, 1984.
 • Kayak, Ali Rıza Karpınar, Diptaş Yayınları, Ankara, 1981.

 

Masa Tenisi  (2-2-3)

Masa tenisinin tanımı, tarihçesi, temel tekniklerin örgenimi ve öğretim teknikleri.

 

Ders Kitabı:

 • Masa Tenisi Teknik-Taktik- Kondisyon, Güven Erdil, Alaş Matbaası, İstanbul 1987.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Table Tennis Steps to Success, Richard McAfee, Human Kinetics, 2009.

 

Güreş (2-2-3)

Temel güreş teknikleri ve gelişimleri kavramayı, antrenörlük prensipliklerini öğretme üzerine düzenlenmiştir.

 

Ders Kitabı:

 • Çağdaş Serbest Güreş Teknikleri, Dursun Ali Pehlivan, Nurol Matbaacılık, Ankara, 1985.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Güreş Antrenmanının Bilimsel Temelleri, Kadir Gökdemir, Poyraz Ofset, Ankara, 2000.
 • Güreş Antrenörünün El Kitabı, Enver Keskin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınevi, Ankara, 1979.

 

Step Aerobik (2-2-3)

Tanımı, tarihi gelişimi, spor dalının temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri.

 

Ders Kitabı:

 • Adım Adım Step, Müjde Kurtaral, İlpress Yayınevi, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Modern Fitness, Zülküf Turan, İlpress Yayınevi, 2006.

 

Basketbol (2-2-3)

Basketbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Basketbol Teknik-Taktik Antrenman, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Basketbol, Hikmet Aracı, Nobel yayınevi, 1. Baskı, 2006.
 • Basketbolda Kondisyon, Uğur Dündar, Nobel Yayınevi, 2. Baskı, 2004.
 • Basketbolda Kondisyon Antrenmanı, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 4. Baskı, 2010.

 

Korfbol  (2-2-3)

Tanımı, tarihi gelişimi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Gelişmekte olan Sporlar Federasyonu Korfbol Oyun kuralları

V.YARIYIL

Psikomotor Gelişim (3-0-3)

Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kuramsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı arasındaki ilişki, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Çocuklarda Motor Gelişim, Dilara Sevimay Özer, Nobel Kitabevi, Ankara, 2004.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Motor Learning and Development,  Pamela Haibach, Greg Reid, Douglas Collier, Human Kinetics, 2011.
 • Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis, Richard Schmidt, Tim Lee, Human Kinetics, 2011.
 • Motor Learning and Performance: A Situation-Based Learning Approach, Richard A. Schmidt, Craig A. Wrisberg, Human Kinetics, 2007.

 

Fiziksel Uygunluk  (2-2-3)

Fiziksel uygunluğun tanımı, bileşenleri, önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun ölçümü ve değerlendirilmesi, ideal ağırlığın belirlenmesi yöntemleri, her yaş ve fiziksel düzeyde fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için alıştırma yöntemleri, egzersiz alanlarının düzenlenmesi, yönetimi ve organizasyonu.

 

Ders Kitabı:

 • Fiziksel Uygunluk, Kamil Özer, Nobel Yayınevi, Ankara, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Fiziksel Uygunluk, Erdal Zorba, Gazi Kitabevi, Ankara, 2001.
 • ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, American College of Sports Medicine, Lippincott Williams & Wilkins, 2013.

 

Voleybol  (2-2-3)

Voleybolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Voleybol, Hikmet Aracı, Nobel Yayın, Ankara, 1. Baskı, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Voleybol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Voleybolda Taktik, Hakkı Harmandar, Çetin Özdilek, Kubilay Çimen, Nobel Yayın, Ankara, 2. Baskı, 2003.
 • Voleybol Teknik, Mehmet Vurat, Bağırgan Yayınevi, Ankara, 2000.
 • Volleyball Drill Book: Game Action Drills, Bob, Bertucci, McGraw-Hill, 1 edition 1992.
 • Voleybol Teknik Taktik Kondisyon, Ümit Urartu, İnkılap Kitabevi, 2006.

Beden Eğitimi ve Spor Tarihi (2-0-2)

Dünyada ve Türkiyede Beden Eğitimi ve sporun gelişim süreçlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Çağlar Boyu Türklerde Spor, Doğan Yıldız, Telebasım Yayınevi, İstanbul, 2002.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Gürbüz ve Yavuz Evlatlar : Erken Cumhuriyet’te Beden Terbiyesi ve Spor, Yiğit Akın, Sena Ofset, 1. Baskı, İstanbul, 2004.
 • Türk Spor Tarihine Genel Bakış, Yunus Tayga, Ankara, 1990.
 • Osmanlıda Spor, Alâeddin Keykubat, Kültür Bakanlığı Yayınevi, 1999.
 • Türklerde Spor, Fehmi İşcan, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınevi, 1988.
 • Osmanlı Devletinde Spor, Atif Kahraman, Kültür bakanlığı Yayınevi, 1995.
 • Türklerde Spor Kültürü, Özbay Güven, Atatürk Kültür Merkezi Yayınevi, 1992.

 

Türk Eğitim Tarihi* (2-0-2)

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar.  Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

 

Ders Kitabı :

 • Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi, Cavit Binbaşıoğlu, Anı Yayınevi, Ankara, 2009.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Türk Eğitim Tarihi, Salih Özkan, Nobel Akademik Yayıncılık, 5. Baskı, Ankara, Ekim 2011.
 • Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri: Kurumlar, Kişiler ve Söylemler, İsmail Doğan,  Nobel Akademik Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, Nisan 2012.

 

Özel Öğretim Yöntemleri I  (2-2-3)

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri, Kemal Tamer, Atilla Pulur, Kozan Ofset, Ankara 2001.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Beden Eğitimi Öğretimi, Muska Mosston, Sara Asworth, (Çeviri Eda Tüzemen), Bağırgan Yayımevi , Düzenlenmiş 2. Baskı, Ankara, 2001.

 

Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı (2-2-3)

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slâytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

 

Ders Kitabı:

 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Mehmet Küçük, Nobel Akademik Yayıncılık, 1. Basım, Ankara, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ali Demirci, Nobel Akademik Yayıncılık, 1. Baskı, 2013.

 

A Seçmeli II  (2-2-3)

Futbol  (2-2-3)

Futbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

 

Ders Kitabı:

Futbolda Eğitim ve Öğretim, Ali Niyazi İnal, Nobel Akademik Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara, 2013.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Futbol- Genel Kuramsal Bir Çerçeve ve Teknik ve Temel Taktik Öğretim, İsmail Topkaya, Ata Tekin, Nobel Yayın, 1. Baskı, Ankara, 2005.
 • Futbol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Futbolda Kaleci, Süleyman Murat Yıldız, Nobel Yayın, 1. Baskı, Ankara, 2002.

 

Yüzme  (2-2-3)

Yüzmenin tarihçesi. Suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest, sırt üstü, kurbağalama, yan makas, çıkış ve dönüş teknikleri.

 

Ders Kitabı:

 • Yüzme Sporu El Kitabı, Süha Tokman, Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Temel Yüzme, Ahmet Bozdoğan, İlpress Yayınevi, 2003.
 • Yüzme Öğretmeni El Kitabı, GSGM Yüzme Atlama ve Sutopu Federasyonu, 1987.
 • Teaching Swimming and Water Safety, John, Harmer, Sarie Lowden, Kirk Marks, AUSTWIM Inc., 2001.

 

Badminton (2-2-3) 

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

 

Ders Kitabı:

 • Okullarda ve Kulüplerde Badminton (Taktik ve Teorik Öğretim), Rasim Kale, Nobel Yayın Dağıtım, 1. Baskı, İstanbul, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Her Yönüyle Badminton, İrfan Gülmez, Nüve Yayınları, Ankara, 2007.
 • Badminton Temel Teknikleri ve Öğretimi, Selma Salman, Melih Nuri Salman, Onay Ajans, Ankara, 1994.

 

Hentbol (2-2-3)

Hentbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Hentbol Teknik-Taktik, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Hentbol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Hentbolda Antrenman, Tanju Bağırgan, Set Ofset, Ankara, 1990.
 • Hentbolda Kaleci Teknik-Taktik-Kondüsyon, Ferudun Dorak, Saray Yayınları, İzmir, 1994.

 

Tenis (2-2-3)

Temel Teknikler, Taktik ve Kondisyon çalışmaları.

 

Ders Kitabı:

 • Tenise Başlarken, Öğretmenin El Kitabı, Türkiye Tenis Federasyonu Eğitim Yayını No: 1 Ankara, 1999.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Karşılaşma Tenisi, Brett C. Schwartz, Chris A. Dazet (Çeviri: Eda Tüzemen), Bağırgan Yayımevi, Ankara 2005.
 • Adam Tenis, Clarence Jones, (Çeviren: İnci Asena), Adam, 1984.

 

Kayak (2-2-3)

Kayak Sporunun tanımı, tarihçesi, fizyolojik etkileri, bilimsel prensipleri, yarışma ve güvenlik kuralları ile temel beceriler (Kullanılacak uygun malzemelerin seçimi kar sabanı, düz kayma, dönüşler ve slalom kayışlar ve kapı tanıma ve kapı geçişler).

 

Ders Kitabı:

 • Karlarla Dans Kayak, Yavuz Tanyeri, Heyamola Yayınları/Eğitim Dizisi, İstanbul 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Kayaklı Koşu Antrenman Bilgisi, Ebru Çetin, İmdat Yarim, Gazi Kitabevi, Ankara 2006.
 • Adam Kayak, Salih Kurdakul, Adam Yayınevi, 1984.
 • Kayak, Ali Rıza Karpınar, Diptaş Yayınları, Ankara, 1981.

 

Masa Tenisi  (2-2-3)

Masa tenisinin tanımı, tarihçesi, temel tekniklerin örgenimi ve öğretim teknikleri.

 

Ders Kitabı:

 • Masa Tenisi Teknik-Taktik- Kondisyon, Güven Erdil, Alaş Matbaası, İstanbul 1987.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Table Tennis Steps to Success, Richard McAfee, Human Kinetics, 2009.

 

Güreş (2-2-3)

Temel güreş teknikleri ve gelişimleri kavramayı, antrenörlük prensipliklerini öğretme üzerine düzenlenmiştir.

 

Ders Kitabı:

 • Çağdaş Serbest Güreş Teknikleri, Dursun Ali Pehlivan, Nurol Matbaacılık, Ankara, 1985.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Güreş Antrenmanının Bilimsel Temelleri, Kadir Gökdemir, Poyraz Ofset, Ankara, 2000.
 • Güreş Antrenörünün El Kitabı, Enver Keskin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınevi, Ankara, 1979.

 

Step Aerobik (2-2-3)

Tanımı, tarihi gelişimi, spor dalının temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri.

Ders Kitabı:

 • Adım Adım Step, Müjde Kurtaral, İlpress Yayınevi, 2003.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Modern Fitness, Zülküf Turan, İlpress Yayınevi, 2006.

Basketbol (2-2-3)

Basketbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Basketbol Teknik-Taktik Antrenman, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2010.

 

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Basketbol, Hikmet Aracı, Nobel Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2006.
 • Basketbolda Kondisyon, Uğur Dündar, Nobel Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2004.
 • Basketbolda Kondisyon Antrenmanı, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 4. Baskı, Ankara, 2010.

Korfbol (2-2-3)

Tanımı, tarihi gelişimi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Gelişmekte olan Sporlar Federasyonu  Korfbol Oyun kuralları

 

 1. YARIYIL

Beceri Öğrenimi  (3-0-3)

Harekete dayalı öğrenme ve performansı etkileyen kalıtsal, çevresel, psikolojik, sosyolojik, biyolojik, nörolojik, kinematik, metodik v.b etmenlerin tanımı, süreci ve modelleri, beceri öğrenme aşamaları, beceri türleri ile becerilerin ölçülmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Motor Learning and Development,  Pamela Haibach, Greg Reid, Douglas Collier, Human Kinetics, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis, Richard Schmidt, Tim Lee, Human Kinetics, 2011.
 • Motor Learning and Performance: A Situation-Based Learning Approach, Richard A. Schmidt, Craig A. Wrisberg, Human Kinetics, 2007.

Egzersiz ve Beslenme (2-0-2)

Temel beslenme ilkeleri, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller, vitaminler ve suyun organizmadaki görevleri, fiziksel performansa etkileri, yarış öncesi, arası ve sonrası beslenme ilkeleri, yaş, cinsiyet ve hastalık durumlarına göre beslenme, sporda ağırlık kontrolü, şişmanlık, sporcularda beslenme bozuklukları.

 

Ders Kitabı :

 • Spor ve Beslenme: Antrenör ve Sporcu El Kitabı, Ziyanur Güneş, Bağırgan Yayımevi, Ankara 1998.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sporcuların Optimal Beslenmesi, Baron, Dieter K.: Çev.: Sinan Ömeroğlu, Bağırgan Yayımevi, Ankara 2002.
 • Egzersiz ve Spor Yapanlar İçin Beslenme, Gülgün, Ersoy, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2004.
 • Spor Beslenmesi, Peter Konopka, Çev.: Hale Harputluoğlu, Bağırgan Yayımevi, Ankara 2000.

Eğitsel Oyunlar (1-2-2)

Tanım, tarihçe, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı ve aletleri, temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, koordinasyon geliştiren oyunlar, ritmik etkinlikler içeren oyunlar, oyun materyali hazırlama ve oynama.

 

Ders Kitabı:

 • Eğitsel Oyunlar, Nurten Baltacı, Patik Kitap, Ankara, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sportif Oyunlara Hazırlayıcı Toplu Eğitsel Oyunlar, Mehibe Akandere, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1998.
 • İlköğretim 2.Kademe Eğitsel Oyunlar, Bilal Çoban, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006.

 

Özel Öğretim Yöntemleri II  (2-2-3)

Beden Eğitimi ve Sporun öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin beden eğitimi öğretimine uygulanması, beden eğitimi ve spor alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Yıllık, ünite ve günlük plan türleri, Micro öğretim beceri ve uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri, Kemal Tamer, Atilla Pulur, Kozan Ofset, Ankara 2001.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Beden Eğitimi Öğretimi, Muska Mosston, Sara Asworth, (Çeviri Eda Tüzemen), Bağırgan Yayımevi , Düzenlenmiş 2. Baskı, Ankara, 2001.

 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

 

Ders Kitabı:

 • Bilimsel Araştırma Yöntemi, Niyazi Karasar, Nobel Yayın Dağıtım, 12.Baskı, Ankara, 2003.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Yöntemleri, Saim Kaptan, Rehber Dağıtım, Ankara, 1981.
 • Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Reha Alpar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara , 2001.
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma, Ali Balcı, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2001.

Etkili İletişim Becerileri* (3-0-3)

Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

 

Ders Kitabı:

 • Etkili İletişim, Uğur Demiray, Pegem Akademi, Ankara, 2008.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İletişim Bilimi, Orhan Gökçe, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006.
 • Etkili İletişim ve Beden Dili, Recep Tayfun, Nobel Akademik Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara, 2012.

 

Sınıf Yönetimi (2-0-2)

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

 

Ders Kitabı:

 • Sınıf Yönetimi, Vehbi Çelik, Nobel Yayın, 5. Basım, Ankara, 2009.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sınıf Yönetimi, Mustafa Yılman, Nobel Yayın, 1. Basım, Ankara, 2006.
 • Sınıf Yönetimi El Kitabı, Nevin Güner Yıldız,  NOBEL Akademik Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, 2013.

 

Okul Deneyim (1-4-3)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü,  öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını,  öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

 

Ders Kitabı:

 • Okul Deneyimi, Mehmet Gültekin, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması,  İbrahim Turan, Hülya Gür, Ahmet Çakıroğlu, Anı Yayıncılık, Yenilenmiş 2. Baskı, Ankara.
 • Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, İsmail Hakkı Demircioğlu, Anı Yayıncılık, Ankara, 2008.
 • Okul Deneyimi 1-2 Ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu, Hasan Demirtaş, Anı Yayın, Ankara, 2004.

 

VII. YARIYIL

 

Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor  (1-2-2)

Engelliler için beden eğitimi ve sporun anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılmaları, engellilerde beden eğitimi ve spor, beden eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkileri, engelliler için beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler.

 

Ders Kitabı:

 • Engelliler İçin Beden Eğitimi Spor, Dilara Sevimay Özer, Nobel Yayınevi, Ankara, 2013.

 

Drama*  (2-2-3)

Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın gençlere ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • İlköğretimde Yaratıcı Drama,  Alev Önder, Morpa Yayınları, İstanbul, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Eğitimde Drama Uygulamaları -Okul Öncesi ve İlköğretimde-, Sedef Uzgören, Nobel Akademik Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, 2011.
 • Okulda Rehberlik Etkinlikleri ve Yaratıcı Drama, Zülal Bozdoğan, Nobel Yayın, 2. Baskı, Ankara, 2006.
 • İlköğretim Drama 1, MEB Yayınevi, Anakara, 2004.

 

Topluma Hizmet Uygulamaları  (1-2-2) 

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

 

Ders Kitabı:

 • Topluma Hizmet Uygulamaları, Aziz Şeker, Nobel Yayın, 1. Baskı, Ankara, 2009.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Topluma Hizmet Uygulamaları, Hasan Coşkun, Anı Yayıncılık, Ankara, 2011.
 • Topluma Hizmet Uygulamaları, Kemalettin Kuzucu, S. Tunay Kamer, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2009.

 

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi  (2-0-2)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

 

Ders Kitabı:

 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Servet Özdemir, Nobel Akademik Yayıncılık, 4. Basım, Ankara, 2012.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Vehbi Çelik, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2008.
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Kadir Keskinkılıç, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2011.
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Celal Gülşen, Necmi Gökyer, Anı Yayıncılık, Ankara, 2012.

 

Rehberlik (3-0-3)

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

 

Ders Kitabı:

 • Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Binnur Yeşilyaprak, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2003.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Sınıfta Rehberlik hizmetleri, Çiğdem Yamaner Eroğlu, Filiz Bilge,  Nobel Yayıncılık, Ankara, 2003.
 • İlköğretimde Rehberlik, Yıldız Kuzgun, Pegem Yayıncılık, Ankara,2003.

 

A Seçmeli III (3-0-3)

 

Futbol (3-0-3)

Futbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Futbolda Eğitim ve Öğretim, Ali Niyazi İnal, Nobel Akademik Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara, 2013.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Futbol- Genel Kuramsal Bir Çerçeve ve Teknik ve Temel Taktik Öğretim, İsmail Topkaya, Ata Tekin, Nobel Yayın, 1. Baskı, Ankara, 2005.
 • Futbol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, Ankara, 1. Basım, 2008.
 • Futbolda Kaleci, Süleyman Murat Yıldız, Nobel Yayın, 1. Baskı, Ankara, 2002.

 

Yüzme (3-0-3)

Yüzmenin tarihçesi. Suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest, sırt üstü, kurbağalama, yan makas, çıkış ve dönüş teknikleri.

 

Ders Kitabı:

 • Yüzme Sporu El Kitabı, Süha Tokman, Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Temel Yüzme, Ahmet Bozdoğan, İlpress Yayınevi, 2003.
 • Yüzme Öğretmeni El Kitabı, GSGM Yüzme Atlama ve Sutopu Federasyonu, 1987.
 • Teaching Swimming and Water Safety, John, Harmer, Sarie Lowden, Kirk Marks, AUSTWIM Inc., 2001.

 

Badminton (3-0-3)

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

 

Ders Kitabı:

 • Okullarda ve Kulüplerde Badminton (Taktik ve Teorik Öğretim), Rasim Kale, Nobel Yayın Dağıtım, 1. Baskı, İstanbul, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Her Yönüyle Badminton, İrfan Gülmez, Nüve Yayınları, Ankara, 2007.
 • Badminton Temel Teknikleri ve Öğretimi, Selma Salman, Melih Nuri Salman, Onay Ajans, Ankara, 1994.

 

Hentbol (3-0-3)

Hentbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Hentbol Teknik-Taktik, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 7. Baskı, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Hentbol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, Ankara,
 • Hentbolda Antrenman, Tanju Bağırgan, Set Ofset, Ankara, 1990.
 • Hentbolda Kaleci Teknik-Taktik-Kondüsyon, Ferudun Dorak, Saray Yayınları, İzmir, 1994.

 

Tenis (3-0-3)

Temel Teknikler, Taktik ve Kondisyon çalışmaları

 

Ders Kitabı:

 • Tenise Başlarken, Öğretmenin El Kitabı, Türkiye Tenis Federasyonu Eğitim Yayını No: 1 Ankara,1999.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Karşılaşma Tenisi, Brett C. Schwartz, Chris A. Dazet (Çeviri: Eda Tüzemen), Bağırgan Yayımevi, Ankara 2005.
 • Adam Tenis, Clarence Jones, (Çeviren: İnci Asena), Adam Yayınevi, Ankara, 1984.

 

Kayak (3-0-3)

Kayak Sporunun tanımı, tarihçesi, fizyolojik etkileri, bilimsel prensipleri, yarışma ve güvenlik kuralları ile temel beceriler (Kullanılacak uygun malzemelerin seçimi kar sabanı, düz kayma, dönüşler ve slalom kayışlar ve kapı tanıma ve kapı geçişler)

 

Ders Kitabı:

 • Karlarla Dans Kayak, Yavuz Tanyeri, Heyamola Yayınları/Eğitim Dizisi, İstanbul, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Kayaklı Koşu Antrenman Bilgisi, Ebru Çetin, İmdat Yarim, Gazi Kitabevi, Ankara 2006.
 • Adam Kayak, Salih Kurdakul, Adam Yayınevi, İstanbul, 1984.
 • Kayak, Ali Rıza Karpınar, Diptaş Yayınları, Ankara, 1981.

 

Voleybol (3-0-3)

Voleybolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Voleybol, Hikmet Aracı, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Voleybol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, Ankara, 2008.
 • Voleybolda Taktik, Hakkı Harmandar, Çetin Özdilek, Kubilay Çimen, Nobel Yayın, 2. Baskı, Ankara, 2003.
 • Voleybol Teknik, Mehmet Vurat, Bağırgan yayınevi, 2000.
 • Volleyball Drill Book: Game Action Drills, Bob, Bertucci, McGraw-Hill, 1 edition 1992.
 • Voleybol Teknik Taktik Kondisyon, Ümit Urartu, İnkılap Kitabevi, 2006.

 

Masa Tenisi (3-0-3)

Masa Tenisinin tanımı, Tarihçesi, Temel tekniklerin örgenimi ve öğretim teknikleri

 

Ders Kitabı:

 • Masa Tenisi Teknik-Taktik- Kondisyon, Güven Erdil, Alaş Matbaası, İstanbul 1987.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Table Tennis Steps to Success, Richard McAfee, Human Kinetics, 2009.

 

Güreş (3-0-3)

Temel güreş teknikleri ve gelişimleri kavramayı, antrenörlük prensipliklerini öğretme üzerine düzenlenmiştir.

 

 

Ders Kitabı:

 • Çağdaş Serbest Güreş Teknikleri, Dursun Ali Pehlivan, Nurol Matbaacılık, Ankara, 1985.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Güreş Antrenmanının Bilimsel Temelleri, Kadir Gökdemir, Poyraz Ofset, Ankara, 2000.
 • Güreş Antrenörünün El Kitabı, Enver Keskin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınevi, Ankara, 1979.

 

Step Aerobik (3-0-3)

Tanımı, tarihi gelişimi, spor dalının temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri.

 

Ders Kitabı:

 • Adım Adım Step, Müjde Kurtaral, İlpress Yayınevi, İstanbul, 2003.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Modern Fitness, Zülküf Turan, İlpress Yayınevi, İstanbul, 2006.

 

Basketbol (3-0-3)

Basketbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Basketbol Teknik-Taktik Antrenman, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 7. Baskı, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Basketbol, Hikmet Aracı, Nobel Yayınevi, 1. Baskı, Ankara,
 • Basketbolda Kondisyon, Uğur Dündar, Nobel Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2004.

 

VIII. YARIYIL

 

Araştırma Projesi* (2-2-3)

Beden Eğitimi ve Sporla ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri değerlendirme, çalışmaları raporlaştırma ve sunma.

 

Ders Kitabı:

 • Bilimsel Araştırma Yöntemi, Niyazi Karasar, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2005.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Şener Büyüköztürk, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2010.

 

Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi (3-0-3)

Yönetim, organizasyon, yöneticilik, spor yöneticiliği ile ilgili temel kavramlar, yönetim biliminin ilke, teknik ve yöntemleri ışığında spor organizasyon ve yönetimi, uluslararası spor kurum ve kuruluşları, Türk beden eğitimi ve spor sisteminin teşkilat ile yönetim yapısı, işleyişi.

 

Ders Kitabı:

 • Spor Yönetimi, Kurtan Fişek, YGS Yayınları, Ankara, 2003.
 • Spor Yönetimi, Hakan Sunay, Özbaran Ofset Matbaacılık, Ankara, 2009.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Çağdaş Spor Yönetimi, Janet B. Parks, Jerome Quarterman, Lucie Thibault, (Çev:Gazanfer Doğu, Dilek Sevimli, Engin Altan Durusoy),Akademisyen Kitapevi, Ankara, 2013.

 

Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5)

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

 

Ders Kitabı:

 • Okul Deneyimi ve Uygulama, Ziya Selçuk, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2000.

 

Yardımcı Ders Kitabı

 • Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, Ahmet Doğan, Hacı Sulak, Hidayet Sulak, Önder Pilten, Eğitim Kitabevi, Konya, 2009.

 

A Seçmeli IV (2-0-2)

 

Badminton Öğretim Yöntemleri (2-0-2)

Branşa özgü tekniklerin basamaklamasının öğretilmesi ve branşın ekipman, saha ölçüleri, süre ve federasyonlarla ilgili işlemlerinin öğretilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Okullarda ve Kulüplerde Badminton (Taktik ve Teorik Öğretim), Rasim Kale, Nobel Yayın Dağıtım, 1. Baskı, İstanbul, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Her Yönüyle Badminton, İrfan Gülmez, Nüve Yayınları, Ankara, 2007.
 • Badminton Temel Teknikleri ve Öğretimi, Selma Salman, Melih Nuri Salman, Onay Ajans, Ankara, 1994.

 

Masa Tenisi Öğretim Yöntemleri (2-0-2)

Branşa özgü tekniklerin basamaklamasının öğretilmesi ve branşın ekipman, saha ölçüleri, süre ve federasyonlarla ilgili işlemlerinin öğretilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Masa Tenisi Teknik-Taktik- Kondisyon, Güven Erdil, Alaş Matbaası, İstanbul 1987.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Table Tennis Steps to Success, Richard McAfee, Human Kinetics, 2009.

 

Tenis Öğretim Yöntemleri (2-0-2)

Branşa özgü tekniklerin basamaklamasının öğretilmesi ve branşın ekipman, saha ölçüleri, süre ve federasyonlarla ilgili işlemlerinin öğretilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Tenise Başlarken, Öğretmenin El Kitabı, Türkiye Tenis Federasyonu Eğitim Yayını No: 1 Ankara,1999

Yardımcı Ders Kitapları

 • Karşılaşma Tenisi, Brett C. Schwartz, Chris A. Dazet (Çeviri: Eda Tüzemen), Bağırgan Yayımevi, Ankara 2005.
 • Adam Tenis, Clarence Jones, (Çeviren: İnci Asena), Adam, 1984.

 

Basketbol Öğretim Yöntemleri (2-0-2)

Branşa özgü tekniklerin basamaklamasının öğretilmesi ve branşın ekipman, saha ölçüleri, süre ve federasyonlarla ilgili işlemlerinin öğretilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Basketbol Teknik-Taktik Antrenman, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 7. Baskı, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Basketbol, Hikmet Aracı, Nobel yayınevi, 1. Baskı, 2006.
 • Basketbolda Kondisyon, Uğur Dündar, Nobel Yayınevi, 2. Baskı, 2004.
 • Basketbolda Kondisyon Antrenmanı, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 4. Baskı, 2010.

 

Hentbol Öğretim Yöntemleri (2-0-2)

Branşa özgü tekniklerin basamaklamasının öğretilmesi ve branşın ekipman, saha ölçüleri, süre ve federasyonlarla ilgili işlemlerinin öğretilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Hentbol Teknik-Taktik, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 7. Baskı, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Hentbol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Hentbolda Antrenman, Tanju Bağırgan, Set Ofset, Ankara, 1990.
 • Hentbolda Kaleci Teknik-Taktik-Kondüsyon, Ferudun Dorak, Saray Yayınları, İzmir, 1994

 

Futbol Öğretim Yöntemleri (2-0-2)

Branşa özgü tekniklerin basamaklamasının öğretilmesi ve branşın ekipman, saha ölçüleri, süre ve federasyonlarla ilgili işlemlerinin öğretilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Futbolda Eğitim ve Öğretim, Ali Niyazi İnal, Nobel Akademik Yayıncılık, 4. Baskı, 2013.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Futbol- Genel Kuramsal Bir Çerçeve ve Teknik ve Temel Taktik Öğretim, İsmail Topkaya, Ata Tekin, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2005.
 • Futbol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Futbolda Kaleci, Süleyman Murat Yıldız, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2002.

 

Voleybol Öğretim Yöntemleri (2-0-2)

Branşa özgü tekniklerin basamaklamasının öğretilmesi ve branşın ekipman, saha ölçüleri, süre ve federasyonlarla ilgili işlemlerinin öğretilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Voleybol, Hikmet Aracı, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Voleybol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Voleybolda Taktik, Hakkı Harmandar, Çetin Özdilek, Kubilay Çimen, Nobel Yayın, 2. Baskı, 2003.
 • Voleybol Teknik, Mehmet Vurat, Bağırgan yayınevi, 2000.
 • Volleyball Drill Book: Game Action Drills, Bob, Bertucci, McGraw-Hill, 1 edition 1992.
 • Voleybol Teknik Taktik Kondisyon, Ümit Urartu, İnkılap Kitabevi, 2006.

 

Kayak Öğretim Yöntemleri (2-0-2)

Branşa özgü tekniklerin basamaklamasının öğretilmesi ve branşın ekipman, saha ölçüleri, süre ve federasyonlarla ilgili işlemlerinin öğretilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Karlarla Dans Kayak, Yavuz Tanyeri, Heyamola Yayınları/Eğitim Dizisi, İstanbul 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Kayaklı Koşu Antrenman Bilgisi, Ebru Çetin, İmdat Yarim, Gazi Kitabevi, Ankara 2006.
 • Adam Kayak, Salih Kurdakul, Adam Yayınevi, 1984.
 • Kayak, Ali Rıza Karpınar, Diptaş Yayınları, Ankara, 1981.

 

Güreş Öğretim Yöntemleri (2-0-2)

Branşa özgü tekniklerin basamaklamasının öğretilmesi ve branşın ekipman, saha ölçüleri, süre ve federasyonlarla ilgili işlemlerinin öğretilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Çağdaş Serbest Güreş Teknikleri, Dursun Ali Pehlivan, Nurol Matbaacılık, Ankara, 1985.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Güreş Antrenmanının Bilimsel Temelleri, Kadir Gökdemir, Poyraz Ofset, Ankara, 2000.
 • Güreş Antrenörünün El Kitabı, Enver Keskin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınevi, Ankara, 1979.

 

Halk Oyunları Öğretim Yöntemleri (2-0-2)

Branşa özgü tekniklerin basamaklamasının öğretilmesi ve branşın ekipman, saha ölçüleri, süre ve federasyonlarla ilgili işlemlerinin öğretilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Dans ve Halk Dansları, M. Tekin Koçkar, Bağırgan Yayımevi, 1999.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yöresel Türk Halk Oyunları, T. Hakkı Karahasan, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2003.
 • Türk Halk Oyunları, Metin Kaplan, Cüneyt Bekar, Esin Yayınevi , İstanbul, 2001.

 

Atletizm Öğretim Yöntemleri (2-0-2)

Branşa özgü tekniklerin basamaklamasının öğretilmesi ve branşın ekipman, saha ölçüleri, süre ve federasyonlarla ilgili işlemlerinin öğretilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Atletizm Koşular, Atmalar, Atlamalar, Metin Demir, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2008.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Atletizm Öğretimi, Ali Demirci, Nobel Yayıncılık, 2. Baskı, Mart 2013.

 

GK Seçmeli II (2-0-2)

 

Çocuklar, Kadınlar ve Yaşlılarda Spor (2-0-2)

Fiziksel egzersizlerin çocuk, kadın ve yaslılar üzerindeki etkilerinin incelenmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Yaşam Boyu Spor, Necmettin Erkanü, Bağırgan Yayın Evi, Ankara, 2000.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 

Sporda Performans Ölçüm Yöntemleri (2-0-2)

Sporda motorsal testlerin amacı ve önemi. Test alet ve gereçlerinin tanıtımı. Alan ve Saha Testleri; aerobik ve anaerobik testler, kalp ve solunum dayanıklılığı testleri, kuvvet ve kas dayanıklılığı, sürat, esneklik, sıçrama, denge, koordinasyon testleri. Eurofit test grupları, laboratuar testleri, hareket analizi, kan ve laktat ölçümleri.

 

Ders Kitabı:

 • Anaerobik Performans ve Ölçüm Yöntemleri, Ali Özkan, Gülfem Ersöz, Yusuf Köklü, Gazi Kitabevi, Ankara, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 

Spor Tesisleri, Saha ve Malzeme Bilgisi (2-0-2)

Sporda kullanılan malzemeler ve bunların yapımı, bakımı, standartları ve değişiklikleri. Spor kullanılan tesisler ve bunların yapımı, bakımı, ölçüleri ve standartları. Spor tesislerinin yönetimi, türleri, planlaması, işlevleri, programlaması, personel ihtiyacı, emniyet tedbirleri ve seyirci sağlığı.

 

Ders Kitabı:

 • Spor Tesis İşletmesi ve Saha Malzeme Bilgisi,C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2474, Eskişehir, 2012.

 

 

Spor İşletmeciliği (2-0-2)

Spor işletmeciliği ile ilgili temel kavramlar, spor işletmelerinin kuruluşu, temel işletme görevlerinin spor hizmetleri hazırlayıp, sunan işletmeler açısından ele alınması.

 

Ders Kitabı:

 • Spor İşletmeciliği, Güner Ekenci, A. Faik İmamoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, 2002.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sport Facility Management: Organizing Events and Mitigating Risks, Robin Ammon, Richard M. Southall, Mark S. Nagel, Fitness Information Technology, 2 edition, 2010.
 • Managing Sport Facilities, Gil Fried, Human Kinetics, 2 edition, 2009.

 

MB Seçmeli II (3-0-3)

 

Türk Spor Tarihi (3-0-3)

Beden Eğitimi ve spor tarihinin anlam ve önemi, dünya’da değişik coğrafyalarda beden eğitimi ve sporun tarihsel gelişimi, spor tarihi araştırmaları. Spor tarihinin kaynakları.

 

Ders Kitabı:

 • Çağlar Boyu Türklerde Spor, Doğan Yıldız, Telebasım Yayınevi, İstanbul, 2002.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Gürbüz ve Yavuz Evlatlar : Erken Cumhuriyet’te Beden Terbiyesi ve Spor, Yiğit Akın, Sena Ofset, 1. Baskı, İstanbul, 2004.
 • Türk Spor Tarihine Genel Bakış, Yunus Tayga, Ankara, 1990.
 • Osmanlıda Spor, Alâeddin Keykubat, Kültür Bakanlığı Yayınevi, 1999.
 • Türklerde Spor, Fehmi İşcan, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınevi, 1988.
 • Osmanlı Devletinde Spor, Atif Kahraman, Kültür bakanlığı Yayınevi, 1995.
 • Türklerde Spor Kültürü, Özbay Güven, Atatürk Kültür Merkezi Yayınevi, 1992.

 

Spor Felsefesi ve Olimpizm (3-0-3)

Felsefenin temel kavramları, ana başlıkları, felsefenin tarihsel gelişimi, felsefenin sporla ilişkisi, insanın bedensel etkinlikte bulunmasının felsefi yönden önemi, felsefe düşüncesinin beden kültürüne, oyun ve spor olgularına bakışı ve bunların değerlendirilmesi, spor ve estetik, spor ve etik, sporda ahlâkî davranışların sporda şiddeti azaltmadaki rolü, spor kültür ve uygarlık, olimpik spor kültüründe ritüeller ve semboller, sporda amatörlük ve profesyonellik incelenecektir.

 

Ders Kitabı:

 • İnsan, Spor ve Olimpizm, Atilla Erdemli, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1996.
 • Pratical Philosophy of Sport and Physical Activity, R.S. Kretchmar, Second Edition, Human Kinetics, Champaign, 2005.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Philosophic Inquiry in Sport, Second Edition, W.J. Morgan, K.U. Meier, Human Kinetics, Champaign, 1995.

 

Spor Organizasyon Teknikleri (3-0-3)

Spor organizasyonlarının düzenlenmesi ve ilkeleri hakkında genel bilgiler, uygulama çeşitleri ve teknikleri uygulamada karşılaşılan sorunlar.

 

Ders Kitabı:

 • Spor Etkinliklerinin Planlanması ve Yönetimi, Veli Balcı, Bağırgan Yayınları, Ankara, 1999.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Spor Organizasyon Teknikleri Ders Notları, Osman Mutlu, Muğla, 2010.

 

Özel Ortamlarda Egzersiz  (3-0-3)

Farklı çevresel koşullarda egzersizin akut ve kronik adaptasyonlarının incelenmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Adım Adım Sağlıklı Egzersiz, Ali Gür, Turkuaz Kitapevi, İstanbul, 2009.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Spor Fizyolojisi, Mehmet Günay, İbrahim Cicioğlu, Gazi Kitabevi, Ankara, 2001.
 • Antrenmanın Fizyolojik Temelleri, Hilmi Seme Karatosun, Altıntuğ Maatbası, Isparta, 2010.

 

Spor Sakatlıklarından Korunma ve Rehabilitasyon (3-0-3)

Spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler, sakatlanma mekanizmaları, spor sakatlıklarından korunma ilkeleri, ısınma-soğuma, spor sakatlıklarında tedavi ilkeleri türleri ve bandajlama teknikleri.

 

Ders Kitabı:

 • Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon İlkeleri, Mehmet Özdemir, 2004.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Rehabilitation Medicine. Principles and Practice. Joel A. DeLisa, Bruce M. Gans, J.B. LippincottCompany, Philadelphia.
 • Spor Hekimliği. Spor Sağlığı ve Spor Sakatlıkları, Tunç Alp Kalyon, GATA Yayınları,