UZEM KOORDİNATÖRLERİ

Spor Yöneticiliği Bölüm Koordinatörü Arş. Gör. Duygu SEVİNÇ dsevinc@erzincan.edu.tr (0 446) 220 00 24-42360
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Koordinatörü Öğr. Gör. Sibel TETİK stetik@erzincan.edu.tr (0 446) 220 00 24-42427